Ποιο Πιστεύετε θα είναι το Δίδυμο για το Δεύτερο Γύρο των Εκλογών του Οκτωβρίου 2023 ?

Η Δημοσιοποίηση είναι η Ποσοτική Ερευνητική Μέθοδος για την Αποτύπωση και τη Διερεύνηση των Διαθέσεων! Είναι Δημοσιοποίηση Γνωμών και Συμπεριφορών του Πληθυσμού Γραπτών Ερωτημάτων! Τα Αποτελέσματά δεν Αντιπροσωπεύουν την Κοινή Γνώμη ή το Σύνολο των Χρηστών του Internet αλλά μόνο τις Γνώμες των Επισκεπτών εδώ!

Η Δημοσκόπηση Έληξε! Δείτε τα Αποτελέσματα!