Εμπορικά Πιστεύεται έκανε Καλό η Ανάπλαση ή Όχι;

Η Δημοσιοποίηση είναι η Ποσοτική Ερευνητική Μέθοδος για την Αποτύπωση και τη Διερεύνηση των Διαθέσεων! Είναι Δημοσιοποίηση Γνωμών και Συμπεριφορών του Πληθυσμού Γραπτών Ερωτημάτων! Τα Αποτελέσματά δεν Αντιπροσωπεύουν την Κοινή Γνώμη ή το Σύνολο των Χρηστών του Internet αλλά μόνο τις Γνώμες των Επισκεπτών εδώ!